Nagrody i kwalifikacje na Konferencję

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO NAGRÓD

  • Specjaliści ds. Marketingu muszą być zarejestrowani na Konferencję i Galę rozdania nagród nie później niż 15 stycznia 2025 roku, aby móc ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę.
  • Specjaliści ds. Marketingu muszą być obecni w czasie wręczania nagrody.
  • Specjaliści ds. Marketingu będą kwalifikować się do nagród na podstawie ich statusu na dzień 31 grudnia 2024 roku i muszą być w "dobrej kondycji" w Melaleuca w momencie obliczania i wręczania nagród. Melaleuca zastrzega sobie prawo do określenia kryteriów rozstrzygania remisów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Rejestracja na Konferencję musi odbywać się na własne konto - jeśli z jakiegokolwiek powodu zakupisz bilet na Konferencję od innego Specjalisty ds. Marketingu, będziesz musiał skontaktować się z działem Sales Melaleuca i zlecić przeniesienie go na swoje konto.

NAGRODA ZA RETENCJĘ

Uznanie dla najlepszych Specjalistów ds. Marketingu z najwyższą 12-miesięczną Retencją Klientów Osobistych i najwyższym wzrostem Klientów Uprzywilejowanych w Organizacji.

ROZWóJ OSOBISTYCH DIRECTOR 3

Specjaliści ds. Marketingu z najwyższą liczbą wykształconych osobistych Director 3.

LIDERZY OSIĄGNIĘĆ

Directors: Przyznawana Directors z najwyższym wskaźnikiem wzrostu w organizacji i największą liczbą nowych osobiście rozwiniętych Directors oraz posiadającym 12-miesięczną średnią Retencję Klientów Osobistych na poziomie 90% lub wyższym.

Senior Directors: Przyznawana Senior Directors z najwyższym wskaźnikiem wzrostu w organizacji i największą liczbą nowych osobiście rozwiniętych Directors oraz posiadającym 12-miesięczną średnią Retencję Klientów Osobistych na poziomie 90% lub wyższym.

Executive Director: Przyznawana Senior Directors+ z najwyższym wskaźnikiem wzrostu w organizacji i największą liczbą nowych osobiście rozwiniętych Directors 3 oraz posiadającym 12-miesięczną średnią Retencję Klientów Osobistych na poziomie 90% lub wyższym.

BUDUJĄCY BIZNES - NAGRODA

Specjalistów ds. Marketingu z największą ilościąAktywnych i Preferowanych Klientów, którzy uzyskali personalnego Director oraz mają retencję Klientów Osobistych na pozomie 90%+.

RODZINA I PRZYJACIELE

Przyznawana Specjalistom ds. Marketingu, którzy uzyskali najwyższą średnią liczbę Punktów Produktowych w Organizacji na klienta, z wyłączeniem Value Pack.

ROZWÓJ LIDERÓW

Specjaliści ds. Marketingu, którzy pomogli największej liczbie Senior Director i Executive Director osiągnąć status oraz posiadający 12-miesięczną retencję Klientów Osobistych na pozomie 90%+.

WZROST KLIENTÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Uznanie dla najlepszych Specjalistów ds. Marketingu z najwyższym wzrostem Klientów Uprzywilejowanych w Organizacji i posiadających 12-miesięczną retencję Klientów Osobistych w wysokości 90%+

President's Club

Zapoznaj się z zasadami i szczegółami President's Club.

Więcej informacji

Half Century Club

Uznania dla Marketing Executives z 50 - 99 zapisanymi Osobistymi Uprzywilejowanymi Klientami na 31 grudzień 2024 roku. Klienci odziedziczeni nie są wliczani.

WZROST OSOBISTYCH DIRECTOR

Specjaliści ds. Marketingu z najwyższą liczbą osobistych Directors

AWANSUJĄCY LIDERZY

Uznanie dla Nowych i Awansujących Senior Director i wszystkich Executive Director i wyżej.

AWANS OSOBY OSOBIŚCIE ZAPISANEJ

Uznanie Marketing Executive z najwyższą liczbą awansów osób na stanowisku Director i wyższym i ze średnim 12-miesięcznym Wskaźnikiem Retencji Osobiście Zapisanych Klientów w wysokości 90% lub wyższym.

MISTRZOWIE ZAPISóW

Przyznawana Specjalistom ds. Marketingu z najwyższą liczbą Uprzywilejowanych Klientów Osobistych oraz posiadającym 12-miesięczną średnią Retencję Klientów Osobistych na poziomie 90% lub wyższym.

BONUS ZA KLUCZOWE AKTYWNOśCI

Directors
Przyznawany Directors, którzy w okresie kwalifikacyjnym uzyskali Bonus za Kluczowe Aktywności 6 lub więcej razy.
Senior Directors
Nagroda dla Senior Directors, którzy w okresie kwalifikacyjnym otrzymali 6 lub więcej razy Bonus za Kluczowe Aktywności.
Executive Directors+
Przyznawane Executive Directors+, którzy w okresie kwalifikacyjnym otrzymali 6 lub więcej razy Bonus za Kluczowe Aktywności.

TWóRCA ZE STATUSEM DIRECTOR 3 W ORGANIZACJI

Uznanie Marketing Executive z najwyższą liczbą osób ze Stopniem Prowizyjnym Director 3 i wyższym i ze średnim 12-miesięcznym Wskaźnikiem Retencji Osobiście Zapisanych Klientów w wysokości 90% lub wyższym.

SPECJALISTA DS. MARKETINGU ROKU

Nagroda dla najlepszego lidera w Europie. Numer 1 w President´s Club

ZESPÓŁ ROKU

Uznanie dla zwycięskiego zespołu Numer 1 w President’s Club.